Algemene voorwaarden – Aramis.gr

Lees alstublieft de huurvoorwaarden van Aramis Autoverhuur.

Vaardigheden van bestuurders:
Hij/zij is minimaal 23 jaar oud en heeft zijn/haar rijbewijst ten minste een jaar geleden gehaald. Voor de categorieën MCMR. EDMR, CCMR, CCMD, CCAR en CCAD. Voor alle andere categorieën moet hij/zij 25 jaar of ouder zijn en het rijbewijs ten minste 3 jaar geleden hebben gehaald.
Hij/Zij heeft een Grieks, Europeaans (Voor EU landen) of internationaal (voor landen die niet bij de EU horen) rijbewijs.
Hij/Zij heeft een persoonlijke creditcard.

Voertuiginzameling:
Bestuurders bij levering van het voertuig hebben bij hen:
Een geldige wettelijke vergunning.
Een persoonlijke creditcard. Creditcards van derden worden niet geaccepteerd, tenzij ze een schriftelijk machtigingsbewijs hebben.
Hij/Zij heeft een persoonlijke creditcard

Het voertuig moet worden ingeleverd met dezelfde hoeveelheid brandstof als waarme hij is opgehaald.
Bestuurders moeten het huurcontract controleren voordat het word ondertekent. Het is zeer belangrijk dat de huurder het voertuig controleert en eventuele bestaande schade meldt om schadekosten te voorkomen van eerdere huurprijzen.

Verzekering:

Bij schade of diefstal veroorzaakt door schuld van de huurder op een ARAMIS voertuig, is de huurder de totale marktprijs van het voertuig op het moment van het ongeluk of diefstal verschuldigd aan ARAMIS.

Vrijwaring Ongevallenschade

De bestuurder kan zijn verantwoordelijkheid voor zijn wettelijke aandeel beperken voor schade aan het voertuig:

Het bedrag van de vrijstelling is € 500,00 voor de categorieën A, B, C1, Cd.
Het bedrag van de vrijstelling is € 700,00 voor de categorieën D, D2, D4, Dd, E1, E2.
Het bedrag van de vrijstelling is € 1.000,00 voor de categorieën J, J1, J2.
Het bedrag van de vrijstelling is € 1.500,00 voor de categorieën F7, H1, H2, H3, H4, I1, I3, I4, L1 en L2.

provided that the damage is not due to a breach of the driving rules (e.g. violation of red light or STOP sign, driving under the influence of alcohol, etc.)

Volledige schadevergoeding

Indien de huurder van bovenstaande bedragen € 380,00, 550,00 en € 1.000,00 € van af wenst te zien, zal de extra dagelijkse heffing van € 10,00 voor de categorieën MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD , Het bedrag van 14,00 € voor de categorieën CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR en het aantal 24 , 00 € voor categorieën FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR.

Opmerking: Met dien verstande dat de schade niet te wijten is aan een schending van de rijregels, evenals een schade aan de banden, spiegels en aan de onderkant van de auto of inwendig.

Diefstalbeveiliging

De huurder wordt vrijgesteld van de aansprakelijkheid van autodiefstal indien zij de desbetreffende voorwaarden van het contract accepteert met hun handtekening en de dagelijkse heffing betalen van:

6,00 € voor groepen MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD
8,00 € voor CDMR-categorieën, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR
14,00 € voor FDMR-categorieën, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR

NB: De dekking van de diefstalbeveiliging is niet van toepassing indien de diefstal wordt veroorzaakt door een nalatigheid van een bestuurder.

Inbreuken kosten:

De huurder is verantwoordelijk voor het betalen van de boetes die kunnen voortvloeien uit schendingen van verkeersregels tijdens de huur van de auto.

Verlies of vernietiging van de sleutel:

Bij verlies of vernietiging van de sleutel tijdens de huur betaalt de huurder deze bedragen:
80,00 € -200,00 € voor MCMR categorieën, EDMR, CCMR, CCMR, CAR, CCAD
100,00 € -250,00 € voor CDMR-categorieën, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR
200,00 € -350,00 € voor FDMR-categorieën, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR

Annuleringen:

In geval van annulering door de huurder via de website binnen 15 dagen voor de huurdatum, heeft ARAMIS het recht om van de huurder 10 € per boeking te vragen.

Niet op komen dagen:

Als de huurder het voertuig niet op datum en tijd verzamelt zonder voorafgaande schriftelijke of telefonische kennisgeving, zal ARAMIS de reservering na 3 uur annuleren. ARAMIS behoudt zich het recht voor om de huurder een dagverhuur van de geboekte autogroep op te laden.

Vervoer per boot:

Het is verboden om auto’s op een schip te laden zonder de schriftelijke toestemming van ARAMIS. De huurder moet het voertuig terugsturen naar dezelfde vestiging van waar zij het ophalen, anders worden alle transportkosten aan hen geheven. In geval van een ongeval is de huurder verplicht de auto over te dragen aan een ARAMIS-branch (ander eiland) voor eigen rekening.

Verlenging van huur:

Als de huurder het gehuurde voertuig voor meer dan de reeds overeengekomen termijn wil houden, dienen zij Aramis onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Betaling & BTW:

ARAMIS accepteert de volgende creditcards: Visa, American Express, Mastercard. BTW voor Athene is 24%. Voor Samos is de BTW17%.

Wij bieden bij iedere huur:

 (C.D.W) verzekering

 Diefstal & Brandverzekering

 Verzekering van derden

 Persoonlijke verzekering

Onbeperkt kilometers

Gratis extra bestuurder

 Belastingen en BTW

Gratis pick-up en drop-off naar Athene International Airport.

Wegdienst

Hele jaar open

Dagelijkse 24/7 service

Boek online en ontdek direct de prijs en beschikbaarheid

Contact informatie:

 Adres: Athens, Eleftherios Venizelos, Zip code: 19400, Koropi

+30 2114063204

info@aramis.gr

Ons ervaren en hoog opgeleid personeel staat klaar om u te helpen en u de beste oplossing te bieden voor de beste prijs.

araathusHUURVOORWAARDEN