Προϋποθέσεις για ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Αθήνα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε τους απλούς και ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις για Ενοικίαση Αυτοκινήτου σε Αθήνα ή για Ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Αθήνα, Αθήνα Αεροδρόμιο, Πειραιά και Αττική.

Προσόντα ενοικιαστή:

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση αυτοκινήτου σε Αθήνα θα πρέπει να:

  • Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων A, B, C1, Cd, D, D2, D4, Dd, E1, E2 J, J1 και J2. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια.
  • Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.

Παραλαβή οχημάτων για ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Αθήνα:

Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:

Iσχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.

 Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει.Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση.


Όροι για ενοικίαση αυτοκινήτου σε Αθήνα:

Πολιτική Καυσίμου 

Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με όσο ακριβώς καύσιμα παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με την ίση αξία της ποσότητας της οποίας λείπει.

Ασφάλεια προς τρίτους 

Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης

Ασφάλεια κλοπής και πυρός

Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης

Μικτή ασφάλεια με απαλλαγή (C.D.W)

Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης

  • Το ποσό της απαλλαγής είναι 500,00€ για τις κατηγορίες A, B, C1, Cd.
  • Το ποσό της απαλλαγής είναι 700,00€ για τις κατηγορίες D, D2, D4, Dd, E1, E2.
  • Το ποσό της απαλλαγής είναι 1.000,00€ για τις κατηγορίες J, J1, J2.
  • Το ποσό της απαλλαγής είναι 1.500,00€ για τις κατηγορίες F7, H1, H2, H3, H4, I1, I3, I4, L1, L2.

Η ασφάλεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)

Ασφάλεια Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W)

Σε όλα τα αυτοκίνητα μας παρέχεται η δυνατότητα πλήρης ασφάλισης χωρίς ποσό ευθύνης του οδηγού που καλύπτει όλα τα έξοδα επισκευής σε περίπτωσης ατυχήματος. Η παραπάνω ασφάλεια είναι προαιρετική και μπορείτε να την ζητήσετε πριν την έναρξη της ενοικίασης. Το κόστος της FDW εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος που έχετε επιλέξει

Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), καθώς και, η καταστροφή κλειδιού, η θραύση τζαμιών, καθρεπτών και κρυστάλλων, χτυπήματα στο κάτω μέρος του αμαξώματος, στα ελαστικά καθώς και στο εσωτερικό του.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ

Όταν ο οδηγός προκαλεί ένα ατύχημα υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ.
Αν ο οδηγός του οχήματος δεν είναι εξουσιοδοτημένος ως οδηγός στο συμβόλαιο ενοικίασης
Εάν ο ενοικιαστής δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή στάθμευση και κλείδωμα του αυτοκινήτου.
Εάν το αυτοκίνητο είναι παράνομα σταθμευμένο.
Ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα το όχημα να οδηγείται σε έναν δρόμο που δεν ήταν κατάλληλος.


ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από παραβίαση του ΚΟΚ κατά την περίοδο της ενοικίασης είναι αποκλειστικά ευθύνη του ενοικιαστή.


Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού:

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

  • 80,00€-200,00€ για τις κατηγορίες A, B, C1, Cd.
  • 100,00€-250,00€ για τις κατηγορίες D, D2, D4, Dd, E1, E2, J, J1, J2.
  • 200,00€-350,00€ για τις κατηγορίες F7, H1, H2, H3, H4, I1, I3, I4, L1, L2.

Ακυρώσεις:

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η ΑΡΑΜΙΣ δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή το ποσό της προκαταβολής ή να παρακρατήσει την προκαταβολή της κράτησης.
Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν γίνονται επιστροφές προκαταβολών.


No-show:

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η ΑΡΑΜΙΣ θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η ΑΡΑΜΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.


Μεταφορά με πλοίο:

Απαγορεύεται η φόρτωση αυτοκινήτων σε πλοίο χωρίς την έγγραφη έγκριση / συγκατάθεση της ΑΡΑΜΙΣ . Σε περίπτωση μίας τέτοιας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε ένα υποκατάστημα ΑΡΑΜΙΣ (εκτός νησιού) με δικά του έξοδα.


Ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Αθήνα επέκταση ενοικίασης:

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το υποκατάστημα της ΑΡΑΜΙΣ από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης του αυτοκινήτου στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.


Ενοικίαση Αυτοκινήτου Αθήνα: Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή της προκαταβολής μπορεί να γίνει ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ή με πιστωτική κάρτα, ή μέσο PayPal. Η εξόφληση μπορεί να γίνει με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Η ΑΡΑΜΙΣ Δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Mastercard. Το Φ.Π.Α περιλαμβάνεται στις τιμές για όλες τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε  Αθήνα και Αττική.


Ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα: 

Η ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα δεν ισχύει για ενοικίαση οχημάτων Β κατηγορίας και πάνω, καθώς και για πολυήμερες ενοικιάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστωτικής κάρτας.
Η εταιρεία μας εφόσον το κρίνει απαραίτητο, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστωτικής κάρτας ακόμη και για τις περιπτώσεις που δεν περιγράφονται παραπάνω.


Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Αθήνα και Αττική: Απλοί και ξεκάθαροι όροι για ενοικίαση αυτοκινήτου σε Αθήνα και Αττική μόνο από την εταιρεία Aramis η οποία προσφέρει τις πιο συμφέρουσες ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Αθήνα και Αττική

Τι σας προσφέρουμε με κάθε ενοικίαση:

 Ασφάλεια με απαλλαγή (C.D.W)

 Ασφάλεια κλοπής & Πυρός

Ασφάλεια προς τρίτους

Απεριόριστα χιλιόμετρα

 Δωρεάν έξτρα οδηγός

 Φόροι και ΦΠΑ

 Δωρεάν παραλαβή παράδοση στο Ελ. Βενιζέλος.

 Οδική βοήθεια

 Ανοιχτά όλο το χρόνο

 24ωρη οδική βοήθεια

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Αθήνα. Κάντε κράτηση Online και μάθετε άμεσα τιμές και διαθεσιμότητα

Aramis ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Αθήνα - online booking

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αθήνα, Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Τ.Κ: 19400, Κορωπί

+30 2114063204

info@aramis.gr

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει και να σας δώσει την καλύτερη λύση στην καλύτερη τιμή.

Aramis Όροι για ενοικίαση αυτοκινήτου σε Αθήνα

araathusΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ